Elements Blog

Mobiele app ontwikkelen: de kosten inzichtelijk

De meest gestelde vraag door organisaties die een mobiele app willen laten ontwikkelen is: Wat kost het om een app te maken? Hier is geen eenduidig antwoord op te geven: Dat hangt volledig af van je wensen en technische eisen, de beschikbaarheid van branding elementen, ux- en visual design. Dit antwoord roept alleen maar meer vragen op. Wil je een app ontwikkelen voor eenmalig gebruik, bijvoorbeeld tijdens een actieperiode, of een eenmalig televisieprogramma?

Afhankelijk van de complexiteit van je wensen kunnen de kosten variëren van €40.000 voor een simpele app tot €300.000 voor een geavanceerde app voor zowel iOS als Android. In dit blogartikel willen we inzichtelijk maken hoe de kosten voor de ontwikkeling van een mobiele app zijn opgebouwd, wat je kan verwachten van de app die je krijgt opgeleverd en wat de doorlooptijd van ontwikkeling is. Ook staan we stil bij zaken waar je als opdrachtgever voor een app over moet nadenken alvorens je een app development agency aanschrijft.

Gemiddelde kosten om een app te ontwikkelen

Type app Wat krijg je? Gemiddelde kosten Oplevertermijn
Eenvoudige app
 • MVP-functionaliteit
 • Basis user interface
 • Web of hybride ontwikkeling vanuit 1 codebase
 • Beperkt aantal schermen
 • Maximaal 1 á 2 features
 • geen device specifieke functionaliteiten
 • Geen integraties
 • 1 mobile OS platform
 • € 35.000 - 60.000 2 maanden
  App met gemiddelde complexiteit
 • Geavanceerde functies
 • Aangepaste UI
 • Basis back-end integraties (standaard oplossing)
 • Web, hybride of native ontwikkeling
 • UX en visual design
 • 1 of 2 features zoals nieuwsfeed
 • € 50.000 - 90.000 3-4 maanden
  Complexe app
 • Geavanceerde functies op hoog niveau
 • Custom user interface
 • Back-end integraties. zoals een CMS
 • Web, hybride of native ontwikkeling
 • Analytics/tagging plan
 • Uitgebreid UX en visual design
 • Device specifieke functionaliteiten
 • € 100.000 5+ maanden

  De informatie in bovenstaande tabel ligt behoorlijk ver uit elkaar, de vraag is wat kun je met deze informatie. Feit is dat een groot aantal factoren van invloed zijn op de uiteindelijke kosten voor het ontwikkelen van een mobiele app. 

  Onderdelen die de kosten voor app ontwikkeling bepalen

  Organisaties verkijken zich vaak op de kostbaarheid van hun wensen als het aankomt op het ontwikkelen van een app. Als er geen duidelijk inzicht is in de gewenste basisfunctionaliteit, hoe de MVP (minimum viable product, wat moet de app minimaal kunnen) eruit moet zien en nice-to-haves, kan het zomaar gebeuren dat je budget er al doorheen is voor je app klaar voor gebruik is.

  Het gebruik van een budgetoverzicht aan te raden als je inzichtelijk wilt hebben waar je je geld aan uitgeeft. Zo krijg je een duidelijk beeld van de totale scope van de ontwikkelingskosten en zijn eventuele besparingsmogelijkheden beter te identificeren. Ook ontdek je hiermee of je ‘waar voor je geld’ krijgt of dat bepaalde investeringen niet opwegen tegen de verwachte opbrengsten.

  Ook is het belangrijk om een product-owner vanuit je organisatie aan te stellen. Deze persoon is verantwoordelijk is voor het uiteindelijke product. De product-owner is gemiddeld 8 tot 16 uur per week betrokken in het ontwikkelproject en hakt snel knopen door, zodat het team niet hoeft te wachten en neemt vanuit de organisatie de belangrijke beslissingen. Ook is deze persoon betrokken bij stand-ups en beschikt over budgetverantwoording.

  Ontwikkelen voor iOS- of Android?

  Er zijn twee manieren om de basis voor een app te ontwikkelen: Native of hybride. 

  Wil je een iPhone app laten ontwikkelen, of moet de app ook op Android devices werken? Hou er rekening mee dat de kosten per platform kunnen verschillen. Maak voor jezelf inzichtelijk waar je doelgroep zich bevindt. Beschikken zij vooral over een iPhone of Android device? Dient je app een maatschappelijk doel, waar iedereen gebruik van moet kunnen maken? Dan is kiezen geen optie. Beide platforms beschikken over verschillende programmeertalen, ontwikkeltools en SDK’s. Als je voor zowel iOS als Android wilt ontwikkelen is een hybride app een interessante optie. 

  React Native en Flutter zijn platformonafhankelijk frameworks en lossen dit probleem op. Hiermee kunnen ontwikkelaars code één keer schrijven en deze vervolgens releasen op zowel Android- als iOS-apparaten. Door voor app-ontwikkeling met een hybride oplossing als Flutter te kiezen zijn de kosten aanzienlijk lager dan ontwikkeling van 2 losse apps. 

  Deze voordelen zie je ook terug in de doorontwikkeling, beheer en onderhoud van de app. Als er geen noodzaak is om device specifieke functies toe te voegen is hybride ontwikkeling op basis van React Native en Flutter een goede oplossing. Functies die hiervoor in aanmerking komen zijn onder andere nieuwsfeed, search, boekingen, kalender, chat, dashboard, inzichten, meertaligheid, login functies, multi-factor-authentication (2FA) en het versturen van push notificaties.

  Designproces

  Branding

  Net als een website, een bedrijf of een product heeft een app ook een merk. Mogelijk kun je de naam van je organisatie gebruiken. Zo niet, dan heb je waarschijnlijk al nagedacht over een passende naam. Maar branding van een app houdt meer in dan alleen een merknaam. De merknaam moet vertaald worden naar een logo. Het logo kan vervolgens op verschillende manieren en plekken gebruikt worden in de app. Ook moet er een icon ontwikkeld worden. Je weet wel, het icoontje dat op het beginscherm van je smartphone staat. Soms wordt het logo van een organisatie ook gebruikt als icon. Soms wordt er een aangepast icon gebruikt die het product beter visualiseert of beter in de grootte van een icon past. Daarnaast wordt er een bepaalde illustratie stijl en typografie gekozen en vormt iconografie een belangrijk onderdeel van de branding.

  Design

  Met design bedoelen we de visuele uitwerking van de schermen. Het doel is deze te onderscheiden in 2 componenten: visual design èn UX design. Visual design focust zich op het ontwikkelen van mooie schermen, terwijl UX design focust zich op functionele schermen. Kortom, er wordt gekeken naar de mobiele gebruikersbehoefte. Daarbij kun je denken aan een logische indeling van een app en alle schermen, gebaseerd op de zogenaamde ‘user-flow’. Zoals je zult verwachten zijn hier een Visual en UX Designer voor nodig met verstand van mobiel. Sommige designers beschikken over beide expertises, waardoor 1 persoon voldoende is.

  Contentcreatie en copywriting

  Uiteraard komt er content in de app. Voor de ene app is dat puur tekstuele content en iconen. Voor sommige apps zijn het grafieken, audio, video, afbeeldingen of data. Hou in ieder geval rekening met contentcreatie. Copywriting is het schrijven van teksten voor de app. Dit klinkt gemakkelijk, maar is echt een vak apart. Niet voor niks zetten wij vaak ervaren copywriters in met verstand van mobiele gebruikers.

  Ontwikkelproces

  De doorlooptijd van het ontwikkelproces ligt niet vast, omdat het afhangt van de scope en complexiteit van het project. Door de volgende elementen inzichtelijk te maken kan de scope van het ontwikkelproces worden vastgelegd. 

  Understand

  In een korte tijd komen we erachter wie je bent, wat je doelen zijn, wat we met elkaar gaan ontwikkelen en bepalen we wanneer het een succes is. In de understand fase worden de requirements van de app opgesteld. Hierin bepalen we de volgende onderdelen van de mobiele app:

  Aantal te ontwikkelen schermen en features

  Voor elk scherm, hoe simpel ook, moet er een setup van een basisinfrastructuur ontwikkeld worden. Dit staat nog los van de features.

  Nalevings- en beveiligingsvereisten

  Is er wet- en regelgeving waaraan voldaan moet worden? Afhankelijk van de toepassing van je app en de informatie die moet verwerkt worden kan het zijn dat er aan bepaalde regels moet worden voldaan. Wanneer er persoonsgegevens worden verwerkt zijn de security vereisten vele malen hoger dan wanneer dit niet het geval is. 

  Aantal en complexiteit van integraties

  Moet er gekoppeld worden met een back-end, Content Management Systeem (CMS), login of identity & access systeem, analytics tooling, social media, betalingssysteem, kaarten/maps of kalender tool?

  Maken is vrijwel altijd duurder dan kopen, in dit geval hanteren wij de ‘buy over build’ strategie. Er zijn veel standaard tools op de markt beschikbaar. Heeft een standaardoplossing geen API’s beschikbaar of bestaat deze niet en maakt het jouw app uniek? Dan bouwen we het gewoon!

  Complexiteit gegevensverwerking en -opslag

  Afhankelijk van de toepassing van de applicatie worden er maatregelen voor dataverwerking en opslag bepaald. Wordt je app alleen gebruikt om eenzijdig informatie te tonen, dan is dit niet complex. Moeten gebruikers met elkaar kunnen communiceren via berichten en kunnen zij bijvoorbeeld ook beeldmateriaal versturen in de vorm van foto’s en video? Dan kan de verwerking en opslag van deze gegevens een uitdaging worden.

  Hoe minder informatie er ingevoerd kan worden in de app hoe simpeler de verwerking en opslag. Bedenk daarom goed welke gegevens je van gebruikers wilt verwerken.

  Kwaliteitsborging

  Gebruikersfeedback is essentieel voor het onderhouden, verbeteren en optimaliseren van je app. Geen enkele app is na lancering perfect. Mede door de grote diversiteit aan apparaten en Operating Systems versies zullen er altijd nog bugs worden ontdekt of contra-intuïtieve processen moeten worden aangepakt. 

  Om te zorgen dat de app zo goed mogelijk functionerend in de App Store of Google Play terechtkomt wordt  binnen het ontwikkelproces van Elements opgeleverde code automatisch gescand op een vereist kwaliteitsniveau.

  Concept

  We bepalen de stip op de horizon voor de app en ontwikkelen in korte termijn op basis daarvan een concept. Dat zijn voorbeeldschermen van het uiteindelijke resultaat. Dit maakt jouw wens voor een mobiele app visueel en tastbaar. Dit concept kunnen we  ook klikbaar maken. Dit is een belangrijk, waarin de belangrijkste wensen en eisen worden gevalideerd en getoetst, voordat we daadwerkelijk gaan ontwikkelen.

  Development

  Uiteindelijk gaan we in een gezamenlijk team van developers en designers de app ontwikkelen. Dit doen we vaak in sprints van 2 weken, waarin de eerste sprints de focus op het design ligt en de laatste sprints de focus op development. We werken in veel gevallen eerst een Minimum Valuable Product (MVP) uit. Daarmee bedoelen we een minimale versie van jouw uiteindelijke stip op de horizon. Het grootste voordeel daarvan is dat je in een korte doorlooptijd al een app kunt lanceren en gebruikers kunt onboarden.

  Scale

  Op basis van het gebruik, feedback en veel gevraagde functionaliteiten kun je de app vervolgens doorontwikkelen. Dat noemen we de ‘Scale’ fase. Hiermee voorkom je desinvesteringen van functionaliteiten die je vooraf beoogd had, veel ontwikkeltijd kosten en weinig gebruikt worden. Maar ontwikkel je juist functionaliteiten op basis van werkelijk gebruik en statistieken.

  Bijkomende kosten

  • App Store- en Google Play-kosten
  • Kosten voor integraties van derden (bijv. betalingsgateways)
  • Administratie-, marketing- en infrastructurele kosten
  • Ondersteuningskosten (updates, bugfixing, toekomstige verbeteringen)

  Wat beïnvloedt de kosten van mobiele applicaties?

  Wanneer je een mobiele app wilt laten ontwikkelen door een digital agency is het van belang dat je goed duidelijk hebt wat je precies wilt laten bouwen. Om je een eerlijk en duidelijk voorstel te kunnen doen moeten je initiële eisen worden geïnventariseerd en geanalyseerd.

  De belangrijkste factoren die van invloed zijn op de ontwikkelingskosten van een app zijn:

  • Soort app
  • Gewenste features en functionaliteit
  • Complexiteit van het design
  • Ontwikkeling van het design indien dit niet beschikbaar is
  • Gewenste Platformen (iOS, Android)
  • Backend-infrastructuur en app-beheer
  • Onderhoudskosten en gewenste aanvullende services

  Op basis van deze kenmerken kan een digital agency een inschatting maken van het app ontwikkeltraject. Het aantal functies en de complexiteit hiervan zijn de grootste kostenfactor bij app-ontwikkeling. Schermen, knoppen, invoervelden en de benodigde applicatie logica zijn erg belangrijk. In het onderstaande overzicht behandelen we de geschatte ontwikkelingstijd en kosten die nodig zijn voor basisfuncties voor mobiele apps.

  Mobiele app ontwikkelingskosten: Uitsplitsing naar functionaliteit

  Onderdeel Wat krijg je Minimale geschatte investering
  Design
  UX design UX design van de app voor optimale user experience. €5.000,-
  Visual design Is er al een brand? Denk aan logo, typografie, illustratiestijl, iconografie etc. €5.000,-
  Development
  Webapp App ontsloten via internet, zowel desktop als mobiel te gebruiken €10.000,-
  Mobiele app in app stores Mobiele app beschikbaar in de gemaakt in de Apple Appstore en Google Playstore. €30.000,-
  Web en mobiele app App beschikbaar via desktop en internet en via de Appstores van Apple en Google. €40.000,-
  Aantal schermen Een app bestaat altijd uit meerdere schermen. Het is misschien nog wat lastig voor te stellen, maar hou er rekening mee dat een basic app vaak al minimaal 4 verschillende schermen bevat (homepage, detail page een about page). Uitgebreide nieuwsapps soms wel honderd. Kosten zijn per scherm. €500,-
  Splash Screen Een splash screen is een introductiescherm dat verschijnt terwijl de app op de achtergrond wordt geladen. €500,-
  Features Wat moet de app allemaal kunnen? Denk aan:
 • Nieuwsfeed
 • Search
 • Boekingen / Kalender
 • Chat
 • In-app aankopen
 • Dashboard / Inzichten
 • Meertalig
 • Login / 2FA
 • Push-notificaties versturen

 • Kosten zijn per feature.
  €5000,-
  Koppelingen Om sommige functionaliteiten mogelijk te maken of data te tonen in de app, zijn er koppelingen nodig met andere tools of systemen. Dit kunnen koppelingen zijn als:
 • Back-end
 • CMS
 • Login systeem
 • Analytics tool
 • Social media
 • Betalingssysteem
 • Kaarten / Maps
 • Kalender tool

 • Kosten zijn per feature.
  €3000,-
  Project management 10% van het totaalbedrag

  Dan zijn er nog enkele veel voorkomende componenten die niet in de begroting zijn meegenomen, maar we wel aanraden:

  • Onboarding schermen (+/- 2K)
  • Accessibility-proof app (+/- 5K)
  • Privacy & Security proof app (+/- 5K)
  • Branding (+/- 5K)
  • Copywriting (+/- 3K)

  Ook heb je altijd te maken met terugkerende kosten waaronder hosting, eventuele SLA’s, eventuele kosten aan de kant van third parties waarmee gekoppeld moet worden.

  Autorisatie en social media integraties

  Gebruikersautorisatie kan zowel eenvoudig als complex zijn. Het toevoegen van functies als wachtwoordherstel, opslaan van wachtwoorden, een geavanceerd visueel design of inloggen met een social media profiel zorgen voor kostenstijging. Het toevoegen van functionaliteit als sociale media add-ons, betalingsfuncties of chats vragen om third party integraties die kosten met zich mee kunnen brengen.

  Ondersteuning voor in-app aankopen

  PayPal, iDeal en creditcards zijn algemene betalingswijzen binnen apps. Elke betaling verwerkingsmethode vereist extra ontwikkeltijd en eventueel externe kosten.

  Gebruik van apparaat specifieke functies

  Het gebruik van apparaat specifieke functies wordt steeds complexer door de snelle opvolging van innovaties. Waar kort geleden bellen, bluetooth, camera en locatie informatie nog voldoende was om te gebruiken zijn volgen de ontwikkelingen elkaar snel op. Met de opkomst van nieuwe functies is er behoefte aan het introduceren van nieuwe API's, die mogelijk nog niet zijn ontwikkeld.  Dit heeft impact op de ontwikkeltijd, wat de totale kosten beïnvloedt.

  Mobiele app functionaliteiten

  No items found.

  Vaak gebeurt het dat tijdens het development proces nog wijzigingen in de werking van de app aangebracht worden. Het is belangrijk deze onvoorziene omstandigheden in je kostenplanning mee te nemen in de vorm van een post ‘onvoorziene kosten’. Uiteindelijk bepaal je zelf of de ontwikkeling van deze additionele features de investering waard zijn.

  Backend-infrastructuur en monitoring

  Bij de ontwikkeling van mobiele applicaties is de backend normaal gesproken een besturingssysteem dat ontwikkelaars API's biedt om data uit te wisselen tussen een app en een database. Om gebruikersactiviteit te volgen en de prestaties van je app te beoordelen, is deze uitgerust met analyse dashboards. Afhankelijk van het aantal parameters dat je wilt monitoren en hoe gedetailleerd en specifiek de tracking zal zijn, variëren de kosten. Een admin dashboard is een nuttig hulpmiddel voor het beheren van de content, gebruikers en statistieken van een mobiele app.

  Onderhoud van mobiele apps
  No items found.

  Onderhoudskosten van een app

  Een van de laatste punten om te overwegen is hoeveel het kost om een app te onderhouden. Het is een gangbare praktijk om elk jaar 15% tot 20% van de initiële app-ontwikkelingskosten toe te wijzen aan onderhoud. App-onderhoudskosten omvatten meestal het oplossen van bugs, ontwikkeling van nieuwe functies, het voorbereiden op een nieuwe OS-versie, ect. Het hangt ook af van hoeveel features je per jaar wilt toevoegen en hoe complex ze zijn.

  App-onderhoud is een onmisbare service, zelfs als je geen plannen hebt om op te schalen en nieuwe functies aan je mobiele applicatie toe te voegen. Deze kosten zullen in de loop van de tijd stijgen naarmate de app complexer wordt.

  Onderhoud omvat het volgende:

  • Voortdurende bugfixes
  • Stabiliteit en prestaties verbeteren
  • Code-optimalisatie
  • Ondersteuning toevoegen voor de nieuwste OS-versies
  • Nieuwe functies ontwikkelen
  • Ondersteuning van de nieuwste versies van services van derden

  Na de lancering van je app is het dus niet gebruikelijk om de samenwerking met je digital agency te stoppen. Het onderhoud, beheer en doorontwikkeling is een continu proces.

  App ontwikkelen kosten: de werkwijze van Elements

  Wat kost het om bij Elements een app te laten ontwikkelen? Afhankelijk van je behoeften verzorgen we alles wat bij de Agile product development cycles komt kijken. We pakken projecten in 4 stappen aan: 

  1. Scope bepalen

  Wat is het belangrijkste doel van jouw mobiele app? Wanneer de app een succes? Na het beantwoorden van deze vragen bepalen we de scope. Tijdens deze stap verzamelen we inzichten om je te adviseren over de beste oplossing. Zo komen we later niet voor verrassingen te staan.

  2. Creëren en coderen

  Is de scope helder? Dan kunnen we definitief plannen, een (gezamenlijk) team samenstellen en starten met ontwikkelen. Met behulp van de laatste technologische innovaties, ontwikkelen we jouw mobiele app, voor een ongeëvenaarde gebruikerservaring. Alles in Agile sprints.

  3. App perfectioneren

  Vaak is een mobiele app niet alleen bedoeld voor eenmalig gebruik. Dan stoppen we ook niet na oplevering. Er zijn vast allerlei ideeën om de app uit te breiden of te optimaliseren. Daarnaast zijn er inmiddels gebruikers die feedback leveren en statistieken om van te leren. Nu is de tijd om te tweaken, perfectioneren en uit te breiden.

  This blog was written by

  Sjors van Santen

  on

  Sep 13, 2022

  No items found.