App Accessibility Check

Verbeter app accessibility

Het ontwikkelen van mobiele apps is altijd onderhevig geweest aan strenge richtlijnen van Apple in de eerdere fasen, en later ook van Google. Maar tegenwoordig zijn er meer compliancy-richtlijnen dan ooit tevoren. In deze dienst pakken we die "must-do's" aan voor toegankelijkheid van jouw app of platform. Bij Elements erkennen we de cruciale rol die toegankelijkheid speelt bij het bieden van een app aan duizenden of miljoenen gebruikers. Voor deze gespecialiseerde dienst, de App Accessibility Check, werpen we een licht op de zakelijke waarde van accessibility en waarom het een must do activiteit is voor een succesvolle mobiele app.

Ik wil aan alle Accessibility standaarden voldoen

App Accessibility Check

Accessibility standaarden

Documenteer naleving van toegankelijkheidsnormen en stel verbeteringen voor.

Tekst en Multimedia

Alternatieve Tekst en Multimedia-Toegankelijkheid

Kleuren

Colour contrast and readability

Design

Responsive Design analsye

Responsiviteit van de lay-out

Bevestiging dat de applicatie responsive is op verschillende apparaten en test met verschillende schermformaten en oriëntaties.

Waarom is App Accessibility belangrijk?

Inclusiviteit: App accessibility zorgt ervoor dat alle gebruikers, inclusief mensen met verschillende fysieke en cognitieve capaciteiten, gelijke toegang hebben tot digitale diensten. Dit versterkt de inclusiviteit van de app en zorgt ervoor dat niemand wordt buitengesloten van het gebruik ervan.
Wettelijke vereisten: Veel landen hebben wetten en voorschriften die vereisen dat digitale diensten, waaronder mobiele apps, toegankelijk zijn voor mensen met een handicap. Door te voldoen aan deze eisen, vermijden ontwikkelaars juridische problemen en mogelijke sancties.
Verbeterde gebruikerservaring: App accessibility leidt tot een verbeterde gebruikerservaring voor alle gebruikers, niet alleen voor mensen met een handicap. Functionaliteiten zoals duidelijke navigatie, aanpasbare tekstgrootte en ondersteuning voor schermlezers maken de app gemakkelijker te gebruiken voor iedereen, wat resulteert in een bredere acceptatie en tevredenheid onder gebruikers.