Elements Blog

Self-Sovereign Identity: Jouw identiteit, jouw controle

Verbeterde online privacy en veiligheid met Self-Sovereign Identity

In de digitale wereld is een enorme hoeveelheid persoonlijke informatie vastgelegd. Denk aan persoonsgegevens zoals je naam en leeftijd die te vinden zijn op diverse social media platforms zoals Facebook, Instagram en Linkedin, email-providers zoals die van Microsoft en Google en talloze webshops, waar we onze aankopen doen. Hoewel deze informatie beschikbaar is, is het belangrijk op te merken dat deze gegevens geen officiële status hebben als het gaat om het vaststellen van jouw leeftijd of identiteit.

Daarnaast vertrouwen wij vaak blindelings op het cyber security niveau van de organisaties waaraan we onze persoonlijke data toevertrouwen. Dit is niet zonder risico. BNR kopte afgelopen 6 juni: Nederland is koploper datalekken binnen Europa. De afgelopen 5 jaar heeft de Autoriteit Persoonsgegevens meer dan 114.000 meldingen van datalekken ontvangen, dat zijn er zo'n 20.000 op jaarbasis. Ontwikkelingen als Self-Sovereign Identity dragen bij aan het algemeen bewustzijn en de urgentie van het op orde hebben van je digitale hygiëne. Zowel als individu als dienstverlener. 

Zelfbeschikking (Self-Sovereign) en decentrale opslag van persoonlijke informatie, middels bijvoorbeeld een mobiele identity wallet, kunnen bijdragen aan een lager risico op slachtoffer worden van datalekken. 

Het feit dat al deze persoonlijke informatie digitaal geregistreerd is, heeft geleid tot een groeiend bewustzijn van de beperkingen ervan als het gaat om geldigheid en betrouwbaarheid. Hoewel het mogelijk is om bepaalde aspecten van je identiteit online te presenteren, kunnen deze gegevens vaak niet als officieel en verifieerbaar worden beschouwd.

Het vaststellen van iemands leeftijd en identiteit vereist vaak een formeel proces dat gebaseerd is op betrouwbare en verifieerbare bronnen. Dit kan bijvoorbeeld het overleggen van officiële identiteitsdocumenten, zoals een paspoort of identiteitskaart, vereisen. Deze documenten hebben een wettelijke status en worden erkend als betrouwbare bronnen om iemands identiteit en leeftijd vast te stellen.

💡Ontdek hoe wij met de Persoonlijke Identiteits Manager PIM samen met KPN een oplossing hebben ontwikkeld om op een veilige manier persoonlijke data te delen  

Hoewel het digitaliseren van persoonlijke informatie vele voordelen biedt, is het belangrijk om te onthouden dat deze gegevens geen vervanging vormen voor officiële identiteitsverificatie. Het zorgvuldig en nauwkeurig vaststellen van iemands leeftijd en identiteit blijft een cruciale stap om betrouwbaarheid en zekerheid te waarborgen in verschillende contexten, zoals financiële transacties, medische diensten en juridische procedures.

Een veelbelovende oplossing om deze identificatie en verificatie naar het digitale tijdperk te brengen, is Self-Sovereign Identity (SSI). Met SSI heb je zelf de controle over je eigen identiteitsgegevens en hoe ze worden gedeeld. Het concept van Self-Sovereign Identity stelt je in staat om persoonlijke informatie veilig op te slaan en te beheren in een gedecentraliseerde omgeving, zoals een (mobiele) digitale wallet, waarbij je zelf bepaalt welke informatie je deelt en met wie.

Er vinden momenteel ontwikkelingen plaats op Europees niveau om regelgeving en oplossingen rond digitale identiteit vorm te geven, met als doel jou meer controle te geven (Self-Sovereign Identity) over welke gegevens je met wie wil delen en tegelijkertijd te zorgen voor een betrouwbare digitale identiteit.

No items found.

Self-Sovereign Identity wallet in je broekzak

In een SSI-systeem sla je persoonlijke identiteitsgegevens op in een digitale portemonnee, vaak een identity wallet of Self-Sovereign Identity wallet genoemd. Met deze wallet in de vorm van een mobiele app kan je de toegang tot je persoonlijke informatie controleren, beslissen met wie je deze deelt en je identiteit verifiëren zonder afhankelijk te zijn van menselijke tussenkomst. Enkele voorbeelden daarvan zijn de Persoonlijke Identiteit Manager (PiM) en de SSI-wallet van SURF waarmee studenten altijd digitaal toegang blijven houden tot hun studiegegevens.

Self-sovereign identity geeft meer controle, privacy en overdraagbaarheid van persoonlijke identiteitsinformatie. Deze ontwikkeling zal een significante impact hebben op verschillende industrieën, zoals de financiële sector, gezondheidszorg en overheidsdiensten, door het mogelijk maken van veiligere en efficiëntere processen voor identiteitsverificatie, terwijl jij meer controle hebt over je eigen gegevens.

Cruciale rol voor mobiele devices

Mobiele apparaten spelen een cruciale rol in SSI omdat ze persoonsgebonden zijn en een eenvoudig en universeel platform bieden om toegang te krijgen tot je eigen digitale identiteit en deze te beheren. Bovendien hebben mobiele apparaten ingebouwde functies zoals biometrische authenticatie (vingerafdruk of gezichtsherkenning) en Secure Enclaves (Apple) die de veiligheid van identiteitsverificatieprocessen verbeteren. Deze functies kunnen worden ingezet om de integriteit van self-sovereign identities op mobiele apparaten te versterken.

Het gebruik van Self-Sovereign Identity in combinatie met mobiele apparaten biedt verschillende voordelen:

  • Controle: Je hebt volledige controle en eigendom over je persoonlijke identiteitsgegevens. 
  • Privacy: SSI stelt je in staat om alleen noodzakelijke informatie te delen en de controle over je gegevens te behouden, waardoor het risico op datalekken en ongewenste inzage wordt verkleind.
  • Efficiëntie: SSI, met name digitaal of via mobiel, stroomlijnt processen voor identiteitsverificatie, wat snellere en eenvoudigere toegang tot diensten en applicaties mogelijk maakt.
  • Beveiliging: Self-Sovereign Identity maakt gebruik van cryptografische technieken en gedecentraliseerde opslag, waardoor het veiliger is en beter bestand is tegen hacking en identiteitsdiefstal.
  • Betrouwbaarheid: SSI systemen bieden verifieerbare en fraudebestendige referenties, waardoor het vertrouwen toeneemt en er minder behoefte is aan handmatige verificatieprocessen.
  • Portability: Je kan je digitale identiteit gebruiken op verschillende platforms, diensten en apparaten, waardoor er minder noodzaak is voor meerdere accounts en inloggegevens.
  • Delen met toestemming: Je kan onderdelen van je identiteit selectief delen met organisaties die je vertrouwt, waarbij per geval toestemming wordt gegeven.

Door gebruik te maken van de mogelijkheden van mobiele apparaten en SSI is het mogelijk veiliger interacties te doen in de digitale wereld, transacties uit te voeren, toegang te krijgen tot diensten en identiteitsgegevens te delen als dat nodig is, terwijl controle over privégegevens behouden is.

Europese Digitale identiteit

Vanuit het Nederlandse en Europese overheidsbeleid is er het streven om burgers meer controle te geven op hun digitale leven. Het invoeren van een Europees elektronisch identiteitsbewijs (eID) moet hieraan bijdragen. Momenteel wordt dit nog op landelijk niveau georganiseerd (DigiD bij ons in Nederland). Naast het voordeel dat burgers en bedrijven hiermee digitale zaken makkelijker en veiliger kunnen regelen, wil de EU burgers ook minder afhankelijk laten zijn van Amerikaanse Big-Tech bedrijven die identity wallets aanbieden.

Ieder Europees land heeft momenteel nog zijn eigen eID. Om naar een centrale oplossing toe te werken wil de Europese Commissie een uniforme digitale identiteit ontwikkelen waarmee burgers zich in de gehele Europese Unie kunnen identificeren. De eID wordt gekoppeld aan een Europees persoonsnummer en naar verwachting komt er dit jaar nog een eerste versie van een wallet-app voor eID. Het doel is dat in 2025 alle EU-burgers een wallet-app met de eID kunnen gebruiken op hun smartphone.

💡 Meer weten over digitale identiteit, lees dan ons artikel: De toekomst van digital identity

Autonomie in het digitale tijdperk

In een tijdperk waar digitale interacties een integraal onderdeel zijn van ons dagelijks leven, is de noodzaak van een betrouwbare, veilige en efficiënte manier van identiteitsverificatie duidelijker dan ooit. Self-Sovereign Identity vertegenwoordigt een revolutie in de manier waarop identiteitsgegevens worden beheerd en gedeeld in de digitale ruimte.

Door persoonlijke identiteitsinformatie in eigen handen te plaatsen en de controle over wat en met wie er wordt gedeeld aan het individu te geven, biedt SSI een krachtig alternatief voor de traditionele gecentraliseerde methoden. Het maakt niet alleen identiteitsverificatie processen efficiënter, maar het draagt ook bij aan de bescherming van privacy en de beveiliging van persoonsgegevens.

De integratie van SSI met mobiele apparaten benut de draagbaarheid en biometrische authenticatie mogelijkheden van deze apparaten, wat bijdraagt aan het vertrouwen en de integriteit van digitale identiteiten.

In een breder perspectief wordt de waarde van SSI onderkend door overheidsinstanties, zoals de Europese Commissie, die streeft naar een uniforme digitale identiteit in de Europese Unie. Deze ontwikkeling toont het belang van SSI in het faciliteren van een veiligere en gebruiksvriendelijkere digitale omgeving op grotere schaal.

Het is van cruciaal belang dat bij de verdere ontwikkeling en adoptie van SSI-technologieën rekening wordt gehouden met potentiële uitdagingen, zoals interoperabiliteit, regelgeving en publieke acceptatie. Ondanks deze uitdagingen biedt self-sovereign identity een veelbelovende weg voor de toekomst van digitale identiteit, die in lijn is met de groeiende behoefte aan autonomie, privacy en beveiliging in onze steeds meer verbonden wereld.

Elements & Self-Sovereign Identity

Bij Elements zetten we ons enthousiast in om de digitale wereld toegankelijker en veiliger te maken. We zijn actief betrokken bij het bouwen van mobiele wallets die mensen helpen hun digitale identiteit zelf te beheren. Door samen te werken met partijen als SURF en KPN en diverse identity wallets te ontwikkelen, leveren we een substantiële bijdrage om ervoor te zorgen dat mensen de touwtjes in handen hebben als het gaat om hun eigen gegevens.

We zijn ons ervan bewust dat er uitdagingen zijn als het gaat om de ontwikkeling en acceptatie van SSI-technologieën, zoals het zorgen voor compatibiliteit tussen systemen, het voldoen aan regelgeving, en het winnen van vertrouwen van het publiek. Maar SSI wordt op termijn de nieuwe standaard. En daarom werkt Elements al jaren aan tal van oplossingen in dit domein voor verschillende partijen en sectoren. Met de inzet van onze experts en samenwerking met anderen, kunnen we een toekomst tegemoet gaan waarin iedereen meer controle, privacy, en beveiliging heeft in de online wereld.

Benieuwd hoe we jouw organisatie kunnen helpen met de ontwikkeling van een Self-Sovereign Identity Wallet, of heb je uitdagingen op het gebied van Mobile Identity? Neem contact met ons op om te bespreken hoe we jouw organisatie kunnen helpen met de ontwikkeling van een digital identity oplossing.

No items found.

This blog was written by

on

Jun 27, 2023

No items found.