Elements Blog

Know your customer: Weet wie je digitale klant is

Know your customer: Weet wie je digitale klant is

Know Your Customer (KYC) is een term die wordt gebruikt in de zakelijke en financiële sector om te verwijzen naar het proces van het verifiëren van de identiteit en andere relevante informatie over een klant of cliënt. Het doel van KYC is de meeste gevallen om te checken of een klant bij het aangaan van een financiële verplichting de betalingen kan voldoen. Bijvoorbeeld bij het aangaan van een toestel-lening bij een telefoonabonnement, of het afsluiten van een hypotheek. 

In de bancaire sector wordt KYC toegepast om fraude, witwassen van geld en andere illegale activiteiten te voorkomen door ervoor te zorgen dat de persoon of organisatie waarmee wordt omgegaan legitiem is en niet betrokken is bij criminele activiteiten.

KYC-regelgeving wordt meestal afgedwongen door financiële instellingen, zoals banken, beleggingsmaatschappijen en andere financiële dienstverleners. Maar ook door overheidsinstanties die verantwoordelijk zijn voor het reguleren van deze sectoren en commerciële partijen om klanten te accepteren. Het Know Your Customer-proces omvat meestal het verzamelen en verifiëren van verschillende soorten identificatie- en documentatiegegevens, zoals door de overheid uitgegeven ID's, bewijs van adres en andere relevante informatie.

Lees ook de blog: Security en platform ontwikkeling voor overheden: uitdagingen en aandachtspunten

Naast dat het een wettelijke vereiste is, wordt KYC ook gezien als een belangrijke best practice voor bedrijven en financiële instellingen om zichzelf te beschermen tegen mogelijke fraude en andere risico's. Door hun klanten financieel te beoordelen en ervoor te zorgen dat ze legitiem zijn, kunnen bedrijven de integriteit van hun activiteiten helpen handhaven en juridische en financiële boetes vermijden. Daarnaast voorkom je hoge kosten in verband met wanbetaling van klanten.

Steeds vaker identificatie mogelijkheden in applicaties

Aangezien de wereld steeds digitaler wordt, wordt het ook uitdagender een identiteitscheck uit te voeren. Steeds meer bedrijven maken daarom gebruik van digitale identificatie- en verificatietechnologieën om hun processen te stroomlijnen en hun klanten een rimpelloze ervaring te bieden. Dit kan bijvoorbeeld het gebruik van biometrische gegevens omvatten, zoals gezichtsherkenning of vingerafdrukscans, om de identiteit van een persoon te verifiëren.

Dergelijke technologieën worden niet alleen intern gebruikt, bijvoorbeeld om de identiteit van werknemers te verifiëren bij toegang tot beveiligde gebouwen of netwerken, maar ook extern, bijvoorbeeld bij het aanvragen van een rijbewijs of het afsluiten van een hypotheek.

Hoewel deze technologieën vele voordelen bieden, zoals tijdbesparing en gemak voor klanten, zijn er ook zorgen over privacy en gegevensbeveiliging. Het is daarom belangrijk dat bedrijven de juiste maatregelen nemen om de veiligheid en privacy van hun klanten te waarborgen en ervoor te zorgen dat ze voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving met betrekking tot gegevensbescherming en identiteitsverificatie. Hier komt het begrip Self Sovereign Identity (kortweg SSI) om de hoek kijken.

Met de PiM identity app hebben gebruikers controle over welke instanties toegang hebben tot hun persoonlijke data.

No items found.

Know Your Customer en ID verificatie

KYC en ID-verificatie zijn nauw met elkaar verbonden, omdat ID-verificatie vaak een belangrijk onderdeel is van het KYC-proces.

ID-verificatie is het proces van het verifiëren van de identiteit van een persoon door middel van officiële identificatiedocumenten, zoals een paspoort, rijbewijs of ID-kaart. Dit kan worden gedaan door middel van fysieke documenten, zoals het tonen van het ID-document aan een medewerker van het bedrijf, of via digitale methoden, zoals het uploaden van een foto van het ID-document en het gebruik van gezichtsherkenningstechnologie om de persoon te matchen met het document.

In het KYC-proces wordt ID-verificatie gebruikt om ervoor te zorgen dat de persoon die betrokken is bij een transactie of het openen van een rekening daadwerkelijk de persoon is die ze beweren te zijn. Dit helpt om te voorkomen dat identiteitsfraude wordt gepleegd en dat illegale activiteiten worden uitgevoerd door personen die zich voordoen als iemand anders.

NFC Verification

NFC (Near Field Communication) verificatie is een methode om de identiteit van een persoon te verifiëren door middel van een NFC-chip, die informatie draadloos kan overdragen tussen apparaten die zich dicht bij elkaar bevinden.

Met NFC-verificatie kunnen gebruikers hun identiteit snel en gemakkelijk bevestigen door simpelweg hun NFC-chip te scannen met een smartphone of tablet. Dit kan handig zijn voor verschillende toepassingen, zoals het ontgrendelen van een mobiel apparaat, het beveiligen van betalingstransacties of het verifiëren van de toegang tot beveiligde gebouwen.

NFC-verificatie is over het algemeen veilig en betrouwbaar omdat het gebruik maakt van cryptografische sleutels en andere beveiligingsmechanismen om data te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang of manipulatie. 

Het is belangrijk op te merken dat NFC-verificatie slechts een van de vele methoden is om identiteit te verifiëren en dat het niet geschikt is voor alle situaties. Andere methoden, zoals wachtwoorden, biometrische gegevens en tokens, kunnen soms meer geschikt zijn, afhankelijk van de specifieke vereisten en beveiligingsrisico's.

No items found.

Hoe werkt het Know Your Customer proces?

Het KYC-proces kan verschillen afhankelijk van het soort bedrijf of instelling en de aard van de transactie. Over het algemeen omvat het KYC-proces de volgende stappen:

  1. Identificatie: Het bedrijf verzamelt de persoonlijke identificatiegegevens van de klant, zoals naam, adres, geboortedatum en burgerservicenummer.
  1. Verificatie: De identiteit van de klant wordt geverifieerd aan de hand van officiële documenten, zoals een paspoort, rijbewijs of ID-kaart. Dit kan fysiek gebeuren, door de klant het document te laten zien, of via digitale methoden, zoals het uploaden van een foto van het ID-document en het gebruik van gezichtsherkenningstechnologie om de persoon te matchen met het document.
  1. Risicobeoordeling: Het bedrijf beoordeelt het risico van de klant door te kijken naar factoren zoals de aard van de zakelijke transactie, de herkomst het geld (vaak in de vorm van salaris) en de reputatie van de klant.
  1. Acceptatie of afwijzing: Op basis van de risicobeoordeling die vaak automatisch plaatsvindt wordt de klant geaccepteerd of afgewezen. Als het risico te hoog wordt geacht, kan het bedrijf besluiten om de klant te weigeren.

Door het KYC-proces aan de voorkant van een transactie te implementeren, kunnen bedrijven de kredietwaardigheid van hun klanten beoordelen en mogelijke fraude-indicatoren identificeren, waardoor verliezen door wanbetalers en fraude kunnen worden voorkomen.

Het implementeren van geautomatiseerde systemen voor het KYC-proces kan leiden tot kostenbesparingen voor bedrijven, omdat het de noodzaak van handmatige beoordelingen vermindert en de efficiëntie van het proces verbeterd. Bovendien kan het helpen om de naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving te waarborgen en de reputatie van het bedrijf te beschermen.

Know Your Customer oplossingen implementeren

Er zijn verschillende softwaretoepassingen om bedrijven te helpen bij het uitvoeren van het KYC-proces en de identificatie van potentiële risico's en fraude-indicatoren te vergemakkelijken. Door de omvang van de organisaties die hiermee te maken hebben en de complexiteit van het proces, worden deze applicaties veelal op maat ontwikkeld. Binnen de software wordt vaak gebruikgemaakt van geavanceerde technologieën, zoals kunstmatige intelligentie en machine learning, om de efficiëntie van het KYC-proces te verbeteren en nauwkeurige beoordelingen te bieden.

Enkele voorbeelden van KYC-softwareapplicaties zijn:

  • Identity verification software: Dit is software om de identiteit van klanten te verifiëren door middel van digitale identificatiedocumenten en biometrische gegevens, zoals gezichtsherkenning en vingerafdrukscans.
  • Risk assessment software: Dit is software die helpt bij het beoordelen van het risico van hun klanten door het verzamelen en analyseren van verschillende soorten financiële  gegevens.
  • Monitoring software: Dit is software die bedrijven helpt bij het monitoren van de activiteiten van hun klanten en het identificeren van verdachte transacties en activiteitenpatronen.
  • Compliance management software: Dit is software die bedrijven helpt bij het beheren van hun KYC-naleving en het voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

Deze KYC-softwareapplicaties bieden verschillende voordelen, zoals snellere identiteitsverificatie, nauwkeurigere risicobeoordelingen, efficiëntere monitoring en betere naleving van de regelgeving. Bovendien kunnen deze applicaties helpen om de kosten van het KYC-proces te verminderen en de klanttevredenheid te verbeteren door een naadloze en gemakkelijke ervaring te bieden.

Smartphone als verificatiemiddel

Smartphones spelen een steeds grotere rol bij Know Your Customer (KYC) en identiteitsverificatieprocessen. Dit komt doordat mobiele telefoons steeds vaker worden gebruikt om online transacties uit te voeren en digitale diensten te gebruiken. Daarnaast is het device gekoppeld aan één persoon, in tegenstelling tot laptops en desktop computers. Dit maakt het ten opzichte een zeer vertrouwde en veilige omgeving.

Bedrijven maken gebruik van mobiele telefoons als een manier om de identiteit van een klant te verifiëren. Dit kan worden gedaan door de klant bijvoorbeeld een foto te laten maken van zijn of haar identiteitsdocumenten en deze te uploaden via de mobiele telefoon, of door gebruik te maken van biometrische data, zoals gezichtsherkenning of touch ID.

Lees ook de blog: De toekomst van digital identitity

Een ander voordeel van het gebruik van mobiele telefoons bij KYC is dat bedrijven de locatiegegevens van de telefoon kunnen gebruiken om de identiteit van de klant te verifiëren en te bevestigen dat ze zich in het juiste land bevinden. Dit is vooral belangrijk bij internationale transacties en het voorkomen van belastingontduiking.

Bovendien kunnen mobiele telefoons worden gebruikt om tweefactorauthenticatie (2FA) te bieden bij KYC-processen, waarbij de klant een extra beveiligingslaag krijgt door een sms-bericht te ontvangen met een bevestigingscode, of door te bevestigen via een authenticator app.

Elements & KYC

Elements heeft verscheidene oplossingen en applicaties op maat ontwikkeld waarmee bedrijven hun klanten kunnen verifiëren en voldoen aan KYC- en identiteitsverificatie-eisen. Met onze expertise in dit domein hebben we al verschillende sectoren hierin geholpen. Van telecom tot scheepvaart en het onderwijs, we hebben een bewezen staat van dienst in het leveren van geavanceerde en betrouwbare oplossingen die voldoen aan de meest veeleisende regelgevende vereisten. Of het nu gaat om het scannen van documenten, zoals RFID-chips in rijbewijzen, of het gebruik van geavanceerde biometrische technologieën, onze oplossingen bieden de nodige veiligheid, efficiëntie en compliance om te kunnen opereren in de steeds meer digitale wereld.

Neem vandaag nog contact met ons op om te zien hoe we uw bedrijf kunnen helpen met de identiteitsverificatie en KYC-processen.

This blog was written by

on

Apr 11, 2023

No items found.