HomeHomeCasesCases

Regie op data in het onderwijs met een mobiele wallet app

Voor SURF ontwikkelden wij een proof of concept voor een mobiele wallet-app waarmee studenten hun leven lang inzicht en controle hebben over hun eigen onderwijsdata.

Services
Mobile Development, Android
Release date
2023

Samen met SURF ontwikkelden wij een proof of concept voor een ‘self sovereign identity (SSI) wallet’. Een mobiele wallet-app waarmee studenten regie hebben over hun persoonlijke data die gebruikt wordt in het onderwijs. Deze applicatie is experimenteel en bedoeld voor verder onderzoek naar Self Sovereign identity toepassingen en regie op eigen data.

Result

Our approach

SURF is de IT-coöperatie van onderwijs en onderzoek in Nederland. In dit samenwerkingsverband werken meer dan 100 onderwijs- en onderzoeksinstellingen samen om digitale kansen te ontdekken en benutten, met als doel onderwijs en onderzoek beter en flexibeler te maken. SURF ontwikkelt en innoveert digitale diensten, zoals eduID, waarmee studenten één digitale identiteit hebben tijdens én na hun studieloopbaan. In het kader van ‘Leven Lang Ontwikkelen’ werkt SURF met onderwijsinstellingen samen aan edubadges: digitale certificaten, waarmee je kan aantonen bepaalde kennis of vaardigheden te bezitten.

Het doel is experimenteren met wallettechnologie en de toepasbaarheid daarvan in onderwijs en onderzoek. Daarom is er gewerkt aan een Proof of Concept, en niet aan een werkende mobiele app. De wallet-app is gebouwd op basis van bestaande componenten, waaronder SURFconext, eduID, edubadges en IRMA (Yivi).

Enkele redenen om de proof of concept op te zetten:

- Het SSI (Self Sovereign Identity) ecosysteem en technologieën worden steeds meer volwassen;
- Er is nieuwe regelgeving (eIDAS 2.0), die in de EU verplicht tot wallet adoptie, dus ook in Nederland;
- De overheid zet, mede daardoor, nadrukkelijk in op wallets en het openbaren van bronsystemen.

Pizza met studentenkorting

De belangrijkste doelen van dit project waren het onderzoeken en uitwerken van user flows omtrent SSI, het evalueren van technische implementaties met bestaande services van SURF, en het verkennen van wallet-interacties en -flows.

Zo is er een gebruikersflow ontwikkeld waarmee studenten bij een pizza-aanbieder kunnen aantonen dat zij student zijn om zo aanspraak te maken op de studentenkorting.

Een van de uitdagingen bij de ontwikkeling van de Proof of Concept was het ontsluiten en opslaan van edubadges via een Self Sovereign Identity wallet. Hier liepen de developers tegen het vrijgeven van complexe sets aan attributen aan, maar het is uiteindelijk gelukt een oplossing te bouwen waarbij personen via een mobiele SSI wallet toegang kregen tot hun verdiende edubadges. Meer informatie over de uitdagingen vind je hier.

No items found.
No items found.
Technology

Requirements & functionaliteiten PoC

De SSI wallet moet aan de volgende vereisten voldoen:

- Regie bij de persoon zelf
- Levenslang bruikbaar, ook na het afstuderen
- Privacy-vriendelijk

We hebben een Android app ontwikkeld. Vanuit de app hebben we gebruik gemaakt van bestaande technologieën binnen het digital identity domein, waaronder:

- IRMA (Nu Yivi), voor de core wallet functionaliteit. Dit is ontwikkeld in Flutter.
- eduID
- SURFconext
- edubadges

eduID Wallet

No items found.
No items found.
Conclusion

De Proof of Concept heeft ervoor gezorgd dat SURF een aantal belangrijke antwoorden heeft gekregen in hun traject richting een SSI wallet. Enkele kerninzichten:

  • Het is mogelijk Yivi te gebruiken om een digitale wallet te bouwen. Zo is het bijvoorbeeld gelukt om behaalde edubadges op te slaan en te ontsluiten. Maar nog niet alle use cases worden ondersteund.
  • Met alleen een technische wallet ben je er nog niet. Er is een hoge mate van technische en semantische standaardisatie nodig. 
  • Er is nog geen ecosysteem, wat een beperking vormt. Er wordt wel naartoe gewerkt en de ontwikkeling omtrent eIDAS zal dat mogelijk versnellen.
  • Een werkend proof of concept in de vorm van een app maakt dat SURF met hun stakeholders vervolgonderzoeken kan starten in projecten waaronder DC4EU en eduWallet in Npuls. De antwoorden die dit heeft opgeleverd hebben een belangrijke bijdrage, samen met het design van de app.

Vervolgstappen zijn het verder onderzoeken en doorontwikkelen van de mobiele app. Verder uitwerken hiervan tot een volledig product. Eerst in Nederland, daarna ook internationaal.